Regulamin

Najważniejsze punkty regulaminu

 • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), jak również e-mailem (sklep@taniegry.pl ) oraz telefonicznie 500 720 808.
 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 • Sklep zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia na każdym jego etapie w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży między sklepem a kupującym jest moment fizycznego odbioru zamówionego towaru przez klienta w biurze sklepu lub od dostawcy.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych numeru telefonu, umożliwiającego naszym pracownikom weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 • Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej (zamówienia do wartości 300 PLN). Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (6 PLN w przypadku Poczty Polskiej).
 • Dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej) jest dołączany do przesyłki. Na życzenie wystawiamy faktury VAT.
 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem ? przedpłatą, gotówką przy odbiorze osobistym na stoisku firmowym sklepu ( Warszawa, sobota-niedziela).
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie TANIEGRY.PL są oryginalne , wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski przez okres minimum trzech miesięcy.
 • W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. Warunkiem jest zachowanie oryginalnego, nie rozpieczętowanego opakowania, co oznacza że gier nie można otwierać, ani w nie grać.
 • Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz celach ewentualnych reklamacji lub ułatwienia złożenia kolejnych zamówień. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 • Właścicielem sklepu TANIEGRY.PL jest firma TANIEGRY.PL Grzegorz Czarnecki , z siedzibą w Warszawie przy ul. Zyndrama z Maszkowic 13 C, 03-030 Warszawa, o numerze NIP 951-165-56-69, REGON 140425165, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej m.st. Warszawy nr 420059.
 • Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

Pełna treść regulaminu

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski oraz Unii Europejskiej ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi podatkami.
 2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), jak również e-mailem (sklep@taniegry.pl ) oraz telefonicznie 500 720 808.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 4. Również inne informacje zawarte na stronie sklepu, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
 6. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Składając zamówienie klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.
 7. W przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym, telefonicznie, e-mailem, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment odbioru zamówionego towaru przez klienta na stoisku firmowym, lub od dostawcy (listonosza).
 8. Zespół sklepu TANIEGRY.PL dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dotyczące wymagań sprzętowych gier umieszczonych w sklepie były zgodne z rzeczywistością i materiałami wydawcy. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie realizacji zamówienia, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.
 4. W wyjątkowych przypadkach, przy zamówieniach na produkty bardzo nietypowe, które wymagają sprowadzenia ich przez naszego dostawcę specjalnie dla potrzeb tego zamówienia, sklep zastrzega sobie możliwość indywidualnego ustalenia warunków i czasu realizacji zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 6. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 7. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej (zamówienia do wartości 300 PLN). Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (6 PLN ).
 8. Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 9. Dowód zakupu ( paragon z kasy fiskalnej, lub na życzenie oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.
 10. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • Przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest w linku KONTAKT oraz podawany jest w koszyku, gdy wybierzecie Państwo opcję płatności PRZELEW. Na życzenie podajemy numer rachunku bankowego również przez pocztę e-mail lub faksem po skierowaniu zamówienia do realizacji. Na życzenie wysyłamy fakturę pro-forma (dotyczy odbiorców instytucjonalnych). Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
  • Gotówką , jeśli odbiór towaru następuje osobiście na naszym stoisku firmowym w Warszawie (ul. Batorego 10A stoisko D 21- tylko soboty i niedziele w godz 7-15)

III. Gwarancja i zwrot towaru

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie TANIEGRY.PL są oryginalne , wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski, przez okres minimum trzech miesięcy. Każdy produkt posiada adres, telefon i kontakt dogą elektroniczną do wydawcy. Wydawca zapewnia pomoc techniczną w przypadku problemów z grą. Odbywa się to drogą telefoniczną , lub mailową a odpowiednie numery telefonów , adresy mailowe lub strony internetowe wydawcy znajdują się na opakowaniu gry lub instrukcji. W przypadku ich braku prosimy o kontakt z firmą TANIEGRY.PL .W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś elementu lub stwierdzenia uszkodzenia nośnika, prosimy o kontakt z firmą TANIEGRY.PL w celu ustalenia dalszych kroków. Generalnie wadliwe gry wymieniamy na nowe, wolne od wad. Wymiana następuje na ten sam produkt (tytuł). Nie wymieniamy uszkodzonej gry na inną, zawsze na tę samą, tylko wolną od wad.
 3. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną rękojmią sprzedawcy (sklepu TANIEGRY.PL) na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 oraz zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Warunkiem jest zachowanie oryginalnego, nierozpieczętowanego opakowania, co oznacza, że gier nie można otwierać, kopiować ani w nie grać. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak: gry komputerowe, oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towaru, należy odesłać na własny koszt nie rozpakowaną grę na adres sklepu TANIEGRY.PL ul. Zyndrama z Maszkowic 13 C, 03-030 Warszawa. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Ewentualnie prosimy o informację na jaki produkt mamy wymienić zwracany towar. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.
 5. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego.
 6. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub otwierania, nie przyjmować przesyłki i w obecności listonosza ( dostawcy) sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia przesyłki z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie "Materiałów Informacyjnych TANIEGRY.PL", jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu ich wysyłania .
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu TANIEGRY.PL są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

V. Postanowienia końcowe

 1. Właścicielem sklepu TANIEGRY.PL jest firma TANIEGRY.PL Grzegorz Czarnecki , z siedzibą w Warszawie przy ul. Zyndrama z Maszkowic 13 C, 03-030 Warszawa, o numerze NIP 951-165-56-69, REGON 140425165, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej m.st. Warszawy nr 420059.
 2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: TANIEGRY.PL Grzegorz Czarnecki , ul. Zyndrama z Maszkowic 13 C, 03-030 Warszawa
 3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem TANIEGRY.PL a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.